استخراج مواد معدني با توجه به عواملي چون نسبت باطله برداري، ميزان ذخيره، نوع ماده معدني و شرايط توپوگرافي به دو دسته کلي تقسيم مي شود:

روش استخراج روباز (surface mining)

از اين روش براي بهره برداري ذخايري سطحي و يا ذخاير بزرگ معدني زير زمين، که باطله برداري از آنها اقتصادي باشد به کار مي رود. بسياري از ذخاير فلزي بزرگ مثل آهن و مس حتي تا عمق 300 متري سطح زمين نيز به اين روش استخراج مي شوند.

روش استخراج زیرزمینی (underground mining)

اين روش در مورد ذخايري زير سطحي عميق و يا کوچک کم عمق به کار مي رود که امکان باطله برداري از آن ها، يا وجود ندارد و يا اقتصادي نمي باشد.

  • طراحی استخراج، طراحی پیت، طراحی ترابری معدن
  • طراحی حفاری انفجاری و آتشباری و اجرای آتشباری
  • نقشه برداری و تهیه نقشه ­های توپوگرافی در مقیاس های مختلف
فعالیت های استخراجی انجام گرفته در محدوده معدن مس و آهن محمد آباد
  • طراحی معدن و تخمین ذخیره با استفاده از نرم­ افزارهای Data Mine و Surpac
  • باطله برداری به میزان 200.000 تن در سال 95
  • باطله برداری به میزان 100.000 تن در سال جاری